Што претставува медикаментозниот абортус?

Што претставува медикаментозниот абортус?

Медикаментозен абортус претставува прекин на бременоста со помош на таблети кои се  ординирани од страна на лекар, гинеколог.  Овие лекови се добиваат во здравствена установа или болницата, додека останатиот дел од процедурата, односно исфрлањето на плодот, се случува...
Што претставува репродуктивната загуба?

Што претставува репродуктивната загуба?

Репродуктивната загуба преставува загуба на дете или неостварување на желбите и соништата на индивидуата за деца или семејство. Загубата на дете може да се случи преку: – абортус: намерен прекин на бременоста од најразлични прични; – спонтан абортус: кога детето не се...
Кои се можните ризици од абортусот?

Кои се можните ризици од абортусот?

Абортусот претставува вештачко прекинување на бременоста кое се извршува на два начини: со лекови и со хируршки зафат. За жал, ниту еден искусен специјалист не би можел да даде 100% гаранција дека абортусот би поминал без никакви компликации и последици по здравјето...
Зошто е важно советувањето?

Зошто е важно советувањето?

Кризното советување како форма на психолошка помош и поддршка се повикува на методите што се користат за краткотрајна и привремена психолошка помош. Неговата цел е да обезбеди активна поддршка на индивидуата којашто во моментот поминува низ животно искуство коешто...