Како центар за помош на жени го вреднуваме физичкото и психичкото здравје на жената и токму затоа сметаме дека заслужуваш и имаш право да бидеш советувана и добро информирана за сите можни опции, пред донесувањето на било каква одлука поврзана со твојата бременост.

Родителство

 

Родителството претставува одлука да се роди детето и да се преземе одговорноста и грижата за него. Ваквата одлука ни најмалку не е лесна и со себе носи голем предизвик, но истовремено носи и голема радост. Нашиот тим може да ти помогне да се подготвиш за оваа важна улога преку советување, материјална и практишна помош и поддршка.

Roditelstvo

Посвојување

 

Родителството претставува одлука да се роди детето и да се преземе одговорноста и грижата за него. Ваквата одлука ни најмалку не е лесна и со себе носи голем предизвик, но истовремено носи и голема радост. Нашиот тим може да ти помогне да се подготвиш за оваа важна улога преку советување, материјална и практична помош и поддршка.

Posvojuvanje dete

Абортус

 

Абортусот претставува предвремен прекин на бременоста. Оваа опција може со себе да носи ризик по здравјето и добросостојбата на жената поради одредени физички и психички последици коишто може да се појават после самата интервенција.

На овај линк можеш да добиеш повеќе информации околу абортусот.

Abortus